Är sanningen död?

Kan det vara så att den absoluta sanningen, som existerat tidigare, är död? Svaret är sorgligt nog ett kort och gott JA! I det flesta fall är detta påståendet helt sann, eftersom den tidigare existerande absoluta sanningen är tillintetgjord i vårt postmoderna samhälle, och detta på grund av vi som postmoderna människor numera lever utifrån relativism, som inte kan veta vad ex. skam är för något. Det innebär bl. a att en sanning är bara det den enskilde postmoderna människan tycker ska vara sant. Det är just därför som den numera populära politiska korrektheten har fått en sådan kraft i vårt postmoderna samhälle. Är vi inte politiskt korrekt så lär vi få leva utanför det postmoderna samhället. Det postmoderna samhället är oerhört duktig på att döma, men de dömer inte längre efter givna absoluta sanningar, utan utifrån vad enskilda postmoderna människor tycker är sant. Det sagda en faktiskt en sanning som ingen kan argumentera emot, detta eftersom relativism och existentialism har förintat allt vad sanning är, eller skulle kunna vara. Ingen enda enskild postmodern människa kan längre peka på en absolut sanning utanför sig själv, vilket innebär att var och en bär på sin egen sanning, oavsett det är en mördare, en lokalvårdare eller annan godtrogen medborgare…

Under rubriken ”Tankar” funderar jag kring frågan om sanningen faktiskt är död i vårt postmoderna samhälle… (Tankar)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *