Muslimska brödraskapet skrämde slag på svenska säkerhetstjänsten

Rubriken säger det mesta! När man lyssnar till intervjun (som genomfördes förra året) på TV-kanalen ”Det goda samhället” (DSG-TV) med säkerhetsexperten och statsvetaren Magnus Norell framkommer tydlig information om att muslimska brödraskapet i vårt land skrämt slag på Svenska myndigheten för säkerhet och beredskap genom att inkomma med olika slags hot både per telefon och brevledes. Det innebar bl a. att chefen för Svenska myndigheten för säkerhet och beredskap tappade modet och lade ner de fortsatta studierna kring fenomenet ”muslimska brödraskapet”, tvärtemot vad övriga länder i Europa gjort. Magnus Norell, som intervjuas i programmet, har bakgrund som forskare inom SÄPO och MUST men är idag en fri forskare inom frågor som rör säkerheten i vårt land. Se och lyssna så får du själv skapa dig en bild av det som pågår.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *