Välkommen till Kult.se!

En ny hemsida! Denna hemsida, som byggs alltjämt av undertecknad i videon, håller på att utvecklas med hjälp av WordPress, ett program som används av många till belåtenhet. Syftet med webbsidan är att bl a delge besökare tankar, händelser, reflektioner, fotografier samt bibeltexter som jag tror är lärdomsfulla och användbara. […]