Den globala lögnen som bygger mer på politik än vetenskap

Den globala lögnen som bygger mer på politik än vetenskap

År 2000 producerade USA: s regering en globala förändringsforskningsprogram, det första i en serie nationella klimatbedömningar som gjorde ett antal prognoser baserade på datormodeller som det insisterade var redo för prime time. Men som doktor John Robson förklarar i denna klimatdiskussion i Nexus ”Crystal Ball” – video – och då även inklusive en intervju med doktor Pat Michaels – var modellerna redan kända för att vara värre än slumpmässiga när de undersökte tidigare temperaturer och deras förutsägelser. Deras förutsägbara påståenden…

Läs mer Läs mer

Möt Bill Gates, alltså den han faktiskt är…

Möt Bill Gates, alltså den han faktiskt är…

Att veta vem Bill Gates faktiskt är vore något alla borde ha vetskap om, detta eftersom han är drivande i läkemedelsbolagens systematiska försök att få alla att bli beroende av just deras läkemedel. Bill Gates har satsats miljarder för syftet att alla ska bli vaccinerade och man undrar förstås varför? En analys av Bill Gates framträder tydligt när Corbett presenterar den.

Byråkrater, teknokrater, politiker samt regeringar är de som är riktigt rädda, och de är rädda för oss andra

Byråkrater, teknokrater, politiker samt regeringar är de som är riktigt rädda, och de är rädda för oss andra

Neil Oliver håller ett kort anförande om rädsla, men han har medvetet valt att vinkla begreppet rädsla från ett håll som kan förvåna. Han säger nämligen att den största rädslan finns hos byråkraterna, politikerna, regeringarna, teknokraterna samt de rikasteste i världen. Man kan riktigt känna lukten av deras rädsla, när man stillsamt betraktar dem. Deras rädsla är så stor främst för att vi vanliga verkar bli allt för många på denna planet. De är rädda för att vi andra ska…

Läs mer Läs mer

Är sjukvården på väg att tunnas ut

Är sjukvården på väg att tunnas ut

En kvinna i norr söker hjälp mot en förmodad cancersjukdom, en annan i söder söker hjälp för att ha stukat foten. Kvinnan i norr får ingen som helst hjälp, trots många försök. Kvinnan i söder får hjälp av en ortoped, som valt att komma ut till busshållplatsen där många patienter tvingas att vänta på hjälp. Är dessa händelser två exempel på något som visar hur både byråkrater och politiker i Landsting och Regioner medvetet försöker tunna ut sjukvården i vårt…

Läs mer Läs mer

Ropet från helvetet…

Ropet från helvetet…

Församlingen Grace to You och John Mcarthur predikar idag om ropet från helvetet. Idag är det allt för många som är rädda och frågan är varför? Kan det handla om att så få äger ett hopp och många är rädda för döden? Men för en kristen borde rädslan inte dominera eftersom den kristne vet att döden är det som skiljer oss från Frälsaren Jesus Kristus och Guds himmelska rike.

Varför så många fortfarande tror på en falsk narrativ

Varför så många fortfarande tror på en falsk narrativ

Belgiske professorn i klinisk psykologi samt statistik kom efter några månaders studier av narrativet om pandemin år 2020 fram till slutsatser gällande allt det som körs fram så kraftfullt av media och politiker.  Det som sägs stämmer inte alls med verkligheten. De siffror som presenterades av media stämmer inte, påståenden som framfördes av politiker och styrande var direkt lögnaktiga jämfört med verkligheten. Professor Mattias Desmet började undra varför orsakerna till detta narrativ ändå fortsatte att föras fram, och det i…

Läs mer Läs mer

Aposteln Paulus förkunnelse väcker hedningar som judar

Aposteln Paulus förkunnelse väcker hedningar som judar

När aposteln Paulus talar om mänsklighetens frälsning/räddning åsyftar han den ende Gud, som judarna hade tillbett som den ende Gud i kosmos, detta i motsats till hedningarna som tillber en mängd olika slags avgudar som inte har liv eller kraft. Efter att Gud Fader sänt sin enfödde Son, Jesus från Nasaret, den Messias som profeterna talar om, var syftet att judarnas tro fullbordats och detta genom Messias, som Gud Fader lovat sända, och vilket Han gjort i och genom mannen…

Läs mer Läs mer

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Goda förvaltare – 9:e söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag, 1 augusti 2021, firar vi 9:e söndagen efter Trefaldighet då temat handlar om Goda förvaltare. Texterna är hämtade från: 1 Mos 1:24-2:3, 1 Pet 4:7-11 och Matt 25:14-30 och handlar alla om att fungera som förvaltare av den största gåva människan fått, nämligen Guds Ord om Frälsaren Jesus Kristus, som dog och uppstod från de döda så att vi skulle få del av ett evigt liv. Moses skriver: Gud sade: »Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser:…

Läs mer Läs mer

Andlig klarsyn

Andlig klarsyn

Idag firar vi 8:e söndagen efter Trefaldighet och temat är Andlig klarsyn! Andlig klarsyn handlar främst om att ha, eller få, kunskap och insikt om vad vår kristna tro handlar om. Dagens texter är hämtade från Mika 3:5-8, 1 Johannes 4:1-6 samt Matteus 7:15-2. Profeten Mika skriver: Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse: De lovar fred och lycka bara de får något att tugga men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på…

Läs mer Läs mer

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Rikedom som leder till ett evigt fördärv

Aposteln Jakob skriver till de rika (Jak. 5:1-6): Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots…

Läs mer Läs mer

Vänskap med världen betyder fiendskap med Gud

Vänskap med världen betyder fiendskap med Gud

Aposteln Jakob, som sägs vara Jesu halvbror och vald till förste biskop i Jerusalem, är tydligt i sitt budskap om en kristens förhållande till den värld hon lever i. Han skriver (4:4-12): Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss?…

Läs mer Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Söndagen 18 juli firar vi Kristi förklaringsdag som handlar om stunden då Jesus Kristus blev förhärligad på det höga berget. Aposteln Matteus (17:1-8) berättar: Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sade…

Läs mer Läs mer

Efterföljelse betyder att vi ska följa Herren Jesus Kristus

Efterföljelse betyder att vi ska följa Herren Jesus Kristus

Idag, 6:e söndagen efter Trefaldighet, handlar texterna om bland annat efterföljelse, som i sig betyder att vi har att följa Herren Jesu Kristi fotspår, vilket förutsätter att vi vet vad han säger och har gjort under sin tid här på jorden. Texter är hämtade från: Tredje Mosebok 19:1-2 och 13-18, Första Petrus brev 1:13-16 samt Matteus evangelium 5:20-26. I 3:e Mosebok kan vi läsa: Herren talade till Mose: Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren,…

Läs mer Läs mer

APOSTLADAGEN och uppmaningen SÄND MIG!

APOSTLADAGEN och uppmaningen SÄND MIG!

Denna söndag, 4 juli, firar vi aposltadagen och temat är sänd mig och syftar på dem som accepterat att bli utsända för att förkunna Jesus Kristus lära, som den enda räddningen till ett evigt liv. Texterna som läses denna söndag är hämtade från profeten Hesekiel, apostel Paulus och hans brev till Timoteus och slutligen läkaren Lukas och hans berättelse om Jesus Kristus. Profeten Hesekiel såg: Över plattformen som var ovanför deras huvuden syntes något som liknade en tron. Den såg…

Läs mer Läs mer

Rädsla har alltid varit ett fungerande vapen

Rädsla har alltid varit ett fungerande vapen

Föräldrarna visste att den rinnande ån i närheten av bostaden utgjorde en risk för barnen. Men eftersom de inte alltid kunde hålla uppsikt på barnen så använde de skrämseln så som vapen för att mota bort barnen från ett särskilt farligt område. Föräldrarna skrämde medvetet barnen från att våga närma sig det särskilda området, oftast med hänsyn till barnens välbefinnande och i direkt kärlek till sina barn. Föräldrarna visste med andra ord att vi har ett hormon som skapar rädsla….

Läs mer Läs mer

Mina sista ord till världen – av John Lennox

Mina sista ord till världen – av John Lennox

I denna video talar professorn i matematik på Oxford universitet om vad han vill ha sagt till världens människor idag. Om vi är ärliga så måste vi erkänna att vi allt för ofta spenderar för mycket tid åt det digitala men inte särskilt mycket tid åt att exempelvis fundera vad Guds Ord har att säga oss. Ofta svarar folk när man frågar om de har tid att deras tid inte räcker till, men fundera själv: hur mycket tid du avsätter…

Läs mer Läs mer

Guds hårda tal till dig som satt dig på ”höga hästar”

Guds hårda tal till dig som satt dig på ”höga hästar”

I Bibeln och den 2:a psaltarpsalmen kan vi läsa om Guds rättfärdighet. Herren, JAHVE, tolererar inte dem som upphöjer sig själva till någon slags gudom, utan går till rätta med dem som säger sig arbeta för sin nästa men som i verklighet inte skyr något när de avklär de svagaste och fattigaste på allt de äger. Den Gud som Bibeln handlar om kommer att gå tillrätta med makthavare som förtrycker de redan nertryckta, och i Psaltaren 2 kan vi läsa…

Läs mer Läs mer

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG

Hör på mig, ni fjärran länder, lyssna, ni avlägsna folk! Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd och gömde mig under sin skyddande hand, han gjorde mig till en vass pil, som han förvarade i sitt koger (Jes. 49:1-2). Profeten Jesajas uppmaning behövs idag, när allt fler blivit så rädda för allt som framförs i media, så att de i många fall valt…

Läs mer Läs mer

Babels torn och språkförbistringen

Babels torn och språkförbistringen

I 1 Mos 11:1-9 hittar vi berättelsen om människans övermod och deras försök att bygga ett torn som skulle nå upp till himlen. Moses berättar: Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. »Nu skall vi slå tegel och bränna det«, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: »Låt oss bygga en stad, med ett torn…

Läs mer Läs mer

Paulus klargör evangeliet om Jesus Kristus

Paulus klargör evangeliet om Jesus Kristus

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse — den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev…

Läs mer Läs mer